Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Persijilan

Persijilan kompetensi dikeluarkan ke atas individu dan firma yang mempunyai kelayakan, pengalaman, kepakaran, dan pengetahuan dalam bidang yang diperlukan oleh akta dan peraturan yang dikuatkuasakan. Bidang kompetensi yang diiktiraf oleh Jabatan adalah seperti yang berikut:

Cetak Emel