Slider

Rekabentuk Mesin Angkat

 • Panduan Bagi Mendapatkan Kelulusan Rekabentuk Mesin Angkat

  Pengenalan

  Setiap mesin angkat (hoisting machine) yang menggunakan kuasa ‘power driven’ seperti elektrik, diesel, pneumatik dan sebagainya perlu memiliki Perakuan Kelayakan Mesin Angkat (CF) yang sah untuk digunakan. Untuk tujuan tersebut, kelulusan rekabentuk perlu dipohon terlebih dahulu daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Ibu pejabat sebelum dibina, dipasang dan/atau digunakan.

  Peraturan-Peraturan Yang Diperuntukkan

  Mengikut takrif “hoisting machine” di bawah Akta 139, Akta Kilang dan Jentera, 1967, (Pindaan) 2006, Seksyen 3 (e):

  "hoisting machine" means any equipment for lifting, raising or lowering load such as a lift, escalator, hoist, crane, winch, dragline, piling machine, aerial cableway, funicular railway, access platform, dumbwaiter, vertical conveyor lifter, and mechanical loading ramp, and includes transporter, walkalator and other similar equipment, but does not include manual hoist and materials handling equipment;’

  Takrif “material handling equipment” di bawah Akta 139, Akta Kilang dan Jentera, 1967, (Pindaan) 2006, Seksyen 3(h):

  "material handling equipment" means any power-driven equipment for handling materials, and includes forklift, conveyor, stacker, excavator, tractor, dumper or bulldozer but does not include hoisting machine;’

  Tujuan

  Risalah ini dikeluarkan bagi membantu pemohon untuk memahami tatacara Kelulusan Rekabentuk Mesin Angkat dikeluarkan supaya rekabentuk mengikut koda-koda dan standard piawaian yang diiktiraf antarabangsa.
 • Terdapat beberapa keadaan, jenis mesin angkat serta tempoh sah yang diberikan kelulusan rekabentuk iaitu :-

  1. Bagi mesin angkat yang akan dibina mengikut kehendak pengguna (customize) seperti Kren Laluan Atas (Overhead Travelling Crane), Monorail Crane, Portal Crane, Jib Crane, Kren Kontena (Container Crane/Quay Crane), Gondola, Scissors Lift, Goodshoist dan lain-lain yang sama dengan maksudnya, tempoh sah kelulusan rekabentuk untuk pembinaan adalah selama 2 tahun sahaja. Kelulusan diberikan berdasarkan unit mesin angkat berkenaan. Bagi mesin angkat buatan tempatan, syarikat pembuat tersebut hendaklah berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sebagai Firma Yang Kompeten – (Syarikat Pembuat Struktur Mesin Angkat / Perancah).
  2. Bagi mesin angkat jenis Kren Bergerak (Mobile Crane), Kren Berantai (Crawler Crane) Truck Mounted Crane, Piling Crane, Boring Rig, Derric Crane, Wharf Crane, Auger Crane, Railway Crane dan yang sama dalam kategorinya, kelulusan rekabentuk diberikan berdasarkan kepada model kren berkenaan. Sekiranya model berkenaan belum mendapat kelulusan rekabentuk, pihak yang ingin menggunakan model berkenaan perlulah mendapatkan kelulusan rekabentuk terlebih dahulu daripada Ibu pejabat JKKP.
  3. Bagi pembinaan mesin angkat secara banyak (mass production) jenis seperti Aerial Platform, Post Lift dan yang sama dalam kategorinya, kelulusan diberikan berdasarkan kepada model mesin angkat dan syarikat pemohon.
  4. Bagi mesin angkat Kren Menara, Mesin angkat Barang-barang dan Penumpang (Builder Hoist) dan SkiplMaterial Hoist kelulusan diberikan berdasarkan bilangan unit yang dimohon sahaja dan nombor siri yang dikeluarkan oleh pembuat mesin angkat tersebut. Kelulusan rekabentuk jenis ini diberikan untuk mesin angkat baru sahaja.
 • Syarat khas untuk membuat pemasangan jentera

  Kelulusan kebenaran mengimport dari pihak MITI diperlukan dan mana-mana syarikat di dalam negara atau luar negara yang ingin membuat pemasangan jentera mesin angkat hendaklah berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sebagai Firma Yang Kompeten – (Syarikat Pemasang, Penyelenggara & Perombak Kren Menara / Mesin Angkat Penumpang / Mesin Angkat Barang / Gondola / Mast Climbing Working Platform / Kren Kontena).
 • Bagi mesin angkat jenis Monorail Crane, sekiranya galang (girder) yang menggunakan I-Beam & H-Beam Standard Properties seperti dalam kod rekabentuk, dimana Beban Kerja Selamat ( SWL ) yang sama atau kurang dari 4 tan tidak memerlukan kelulusan rekabentuk dari Ibu Pejabat tetapi masih perlu didaftarkan dengan JKKP Negeri.

  Syarikat pembuat berdaftar atau pemilik dikehendaki berhubung terus dengan pejabat negeri JKKP berkenaan dengan mengemukakan maklumat berkaitan, lukisan asas serta perkiraan struktur yang disahkan oleh Jurutera Bertauliah sebelum apa-apa pemeriksaan dan ujian dikendalikan.

  Bagi mesin angkat Tail-Lift / Dock Leveller dikecualikan dari memerlukan Sijil Perakuan Kelayakan Mesin Angkat ( CF ) tetapi masih memerlukan kelulusan rekabentuk daripada JKKP Ibu Pejabat.
 • Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan kepada:

  Unit Mesin Angkat,
  Bahagian Keselamatan Industri,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
  Aras 3, Blok D4, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 W. P. Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5342
  Faks : 03 – 8889 2349

Cetak Emel