Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

OYK Lif

  • Garis panduan ini bertujuan menetapkan prosedur dan kelayakan bagi pendaftaran Orang Kompeten lif menurut  peraturan 6, peraturan 30 dan peraturan 31, Peraturan-Peraturan (Lif Penumpang dan Barang) Kilang dan Jentera, 1970. Ketua Pemeriksa Kilang dan Jentera telah menetapkan bahawa tiada seorang pun boleh bertindak untuk menjalankan tanggungjawab sebagai orang kompeten lif bagi menjalankan peruntukan peraturan 6, peraturan 30 dan peraturan 31(5), 31(6), ), 31(7) and 31(8), Peraturan-Peraturan (Lif Penumpang dan Barang) Kilang dan Jentera, 1970 sekiranya tidak berdaftar dengan Jabatan.
  • Permohonan pendaftaran dan pembaharuan boleh dibuat melalui sistem MySKUD. Sila log masuk melalui Single Sign On (SSO) platform dipautan http://mykkp.dosh.gov.my

Cetak Emel