Slider

Kelengkapan Pelindung Diri (KPD)

Pendahuluan 
Kelulusan Kelengkapan Pelindung Diri (KPD) merupakan salah satu kehendak dan keperluan dalam Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya. Terdapat 7 jenis kelulusan Kelengkapan Pelindung Diri (KPD) yang perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan(JKKP) iaitu:
 
1.     Perlindungan Pernafasan                        (JKKP HIE/12/2/1)
2.     Perlindungan Pendengaran                     (JKKP HIE/12/2/2)
3.     Perlindungan Mata                                   (JKKP HIE/12/2/3)
4.     Perlindungan Tangan                               (JKKP HIE/12/2/4)
5.     Perlindungan Kaki                                    (JKKP HIE/12/2/5)
6.     Perlindungan Badan                                 (JKKP HIE/12/2/6)
7.     Perlindungan Kepala                                (JKKP HIE/12/2/7)

Cara-Cara Membuat Permohonan

Semua permohonan hendaklah dibuat di atas talian
http://mykkp.dosh.gov.my/ > log Masuk ke MySKUD >  Pendaftaran Dan Pembaharuan Kelengkapan Pelindung Diri (KPD)

Proses Kelulusan 
Permohonan akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja

Sebarang Pertanyaan
Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), 
Aras 4, Blok D4, Kompleks D, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62530 Putrajaya.
Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
Fax : 03 – 8890 1315

Cetak Emel