Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Ujian Hidrostatik Dandang & Pengandung Tekanan

 • Prosedur ini bertujuan menerangkan permohonan untuk menjalankan ujian hidrostatik atau kendalian yang disaksikan oleh Pegawai JKKP.
  1. Dandang stim atau pengandung tekanan yang akan diuji telah mendapat kelulusan rekabentuk (jentera baru) atau kelulusan membaikpulih (jentera berdaftar).   
  2. Kemukakan surat permohonan untuk menjalankan ujian ke atas jentera kepada Pejabat JKKP negeri di mana ujian akan dilakukan.
  3. Hubungi Pejabat JKKP untuk menetapkan tarikh ujian tidak lewat satu minggu dari tarikh ujian.
  4. Kemukakan maklumat jentera seperti salinan surat kelulusan, laporan data pembuat, rekod pengimpal dan sebagainya yang berkaitan kepada Pegawai JKKP sebelum ujian dilakukan.
 • Dapatkan surat kelulusan:

  i.     Rekabentuk, atau
  ii. Kelulusan Baik Pulih

  arrow 130

  Hantar surat permohonan kepada Pejabat JKKP

  arrow 130

  Hubungi Pejabat JKKP untuk penetapan tarikh ujian

  arrow 130

  Kemukakan maklumat berkaitan kepada Pegawai JKKP

Cetak Emel