• Perkhidmatan Atas Talian
Slider

Sistem Perkhidmatan Atas Talian JKKP

Nama

Kategori

Link

Panduan

Sistem Kawal Urus Dokumen (SKUDv3)

Pemohonan kelulusan bagi reka bentuk dan dandang stim, pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat serta permohonan bagi kebenaran memasang (PTI) / mengendali (PTO) talian paip dan simpanan pukal serta kelulusan peralatan petroleum

Nota: SKUDv3 hanya serasi dengan Internet Explorer 7 dan ke atas. Bagi memastikan SKUDv3 berfungsi dengan baik dalam Internet Explorer 9 & ke atas, IE mesti ditetapkan kepada mod keserasian.

 G2B

Sistem Perkhidmatan Atas Talian JKKP (MyKKP)

Permohonan secara atas talian bagi:

Orang Yang Kompeten (OYK):

i. Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
ii. Pendaftaran dan Pembaharuan Penyelia Tapak Bina
iii. Pendaftaran dan Pembaharuan Penguji Gas Bertauliah dan Penyelia Kemasukan
iv. Pendaftaran dan Pembaharuan Pengendali Perancah (Asas, Pertengahan dan Tertinggi)
v. Pendaftaran dan Pembaharuan Operator Kren (Menara, Bergerak dan Derik)
vi. Pendaftaran Drebar Enjin Pembakaran Dalam (Gred 1 dan Gred 2)
vii. Pendaftaran Drebar Enjin Stim (Gred 1 dan Gred 2)


Tempat Kerja/Kilang/Jentera:

i. Pendaftaran Tempat Kerja Lain-lain Sektor
ii. Pemberitahuan Berkenaan Ambil Alih Tempat Kerja (JKJ 102)
iii. Notifikasi Kerja Bina (JKJ 103)
iv. Pengujian Hidrostatik
v. Pemeriksaan Jentera (Ulangan)
vi. Pindah Jentera (Lokasi)
vii. Pindah Jentera (Hak Milik)


Pembayaran atas talian juga disediakan bagi permohonan atas talian yang dibuat menerusi MyKKP dan melibatkan pembayaran.

 G2B, G2C

e-JKKP7 System

Online Notification of Occupational Poisoning and Occupational Disease.

 G2B

Sistem Pengurusan Bahan Kimia (CIMS)

Pemberitahuan dan Pendaftaran Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya secara atas talian.

 G2B

e-Status

Semak Tarikh Peperiksaan/Temuduga (Jurutera Stim/EPD)

 G2C

e-Status

Semak Keputusan Peperiksaan/Temuduga (Jurutera Stim/EPD)

 G2C

OSH Accident Cost Calculator (OSHACC)

Aplikasi bagi membolehkan majikan untuk menganggarkan kos kemalangan dan juga untuk meningkatkan kesedaran tentang kos kepada majikan tempat kerja .

 G2B  

Cetak Emel