Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Pendaftaran Jentera

 • Bagi pengoperasian jentera berperakuan kelayakan, mana-mana individu yang ingin memasang dan mengoperasikan jentera ini perlu mendapatkan Kebenaran Memasang (PTI) sebagaimana yang disyaratkan di bawah peruntukan seksyen 36(1) Kilang Dan Jentera 1967, di mana setiap pemilik/pemunya/penghuni ataupun penduduk bagi sesebuah tempat kerja dan pepasangan am adalah diwajibkan memperolehi Kebenaran Memasang secara bertulis dari Pemeriksa Kilang Dan Jentera, sebelum sesebuah pepasangan am jentera dan juga jentera berperakuan kelayakan dipasang serta memperolehi Sijil Perakuan Kelayakan sebagaimana di dalam peruntukan seksyen 19(1) Akta Kilang Dan Jentera.

  SOALAN LAZIM

  PERTANYAAN LANJUT
  Sila berhubung dengan pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Negeri berkaitan permohonan. JKKP Staff Direktori 

   

  • Permohonan bagi pendaftaran kilang dan jentera berperakuan adalah secara atas talian (online) melalui mykkp di pautan http://mykkp.dosh.gov.my
  • Panduan Pendaftaran boleh di muat turun di sini.
  • Semua caj pemeriksaan berkanun adalah berdasarkan kepada kadar caj yang telah ditetapkan mengikut kadar baru seperti di dalam Peraturan-Peraturan (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan Dan Pemeriksaan) Kilang Dan Jentera (Pindaan) 2004
 • Sila rujuk panduan myKKP berkaitan kategori permohonan berkaitan maklumat dan dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran setiap kategori jentera berperakuan melalui kaedah di bawah :
  PANDUAN > KILANG DAN JENTERA > JENTERA (sila pilih kategori pendaftaran yang ingin didaftarkan) . http://mykkp.dosh.gov.my/Default.aspx

Cetak Emel