Breadcumb Caption
  • Data Terbuka Kerajaan
Breadcumb Caption
  • Data Terbuka Kerajaan

Data Terbuka Kerajaan

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

Tajuk​Format

Bilangan Penguatkuasaan dan Pemeriksaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP 2015

XLXS
Maklumat Penguatkuasaan Lain lain tempat kerja dibawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP 1994 XLXS
Tindakan undang undang dibawah Akta Kilang dan Jentera 1967 AKJ dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 AKKP XLXS

Cetak Emel