Breadcumb Caption
  • PERKHIDMATAN
  • Penguatkuasaan
Breadcumb Caption
  • PERKHIDMATAN
  • Penguatkuasaan

Penguatkuasaan

Aktiviti penguat kuasaan Jabatan bertujuan memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan juga untuk melindungi orang lain daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan, yang diliputi di bawah akta yang berikut:

• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514);

• Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139); dan

• Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 (Akta 302)

Aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh JKKP adalah:

a. Kelulusan dan Kebenaran

b. Pendaftaran

c. Pengiktirafan

d. Pemeriksaan

e. Siasatan

e. Tindakan Undang-undang

Cetak Emel