Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Kontraktor Petroleum

  • Seksyen 29A, Akta Kilang Dan Jentera 1967 telah menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh membuat, fabrikasi, menguji, memasang, menyelenggara, merombak dan membaikpulih mana-mana jentera yang dinyatakan di dalam kecuali telah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pemeriksa.

    Manakala Peraturan 5(1), Peraturan-peraturan Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum melalui Talian Paip) 1985 telah menyatakan tiada seorang pun boleh memasang atau menyebabkan dipasang apa – apa talian paip melainkan jika dia atau wakilnya yang telah diberi kuasa telah mendapat suatu kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa yang meluluskan.
  • Permohonan pendaftaran dan pembaharuan boleh dibuat secara atas talian melalui sistem MySKUD. Sila log masuk melalui Single Sign On (SSO) platform dipautan http://mykkp.dosh.gov.my

Cetak Emel