Slider

Rekabentuk Dandang Stim

Pengenalan Dandang Stim dan Bejana Tekanan Berapi

Setiap dandang stim dan bejana tekanan berapi yang dipasang dan digunakan di negara ini hendaklah memiliki sijil perakuan kelayakan (CF) yang sah. Untuk tujuan tersebut, dandang stim dan bejana tekanan berapi hendaklah terlebih dahulu memperolehi kelulusan rekabentuk daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Ibu Pejabat sebelum dibina, dipasang atau digunakan.

Takrif “dandang stim” dan “bejana tekanan berapi” di bawah Akta 139, Akta Kilang dan Jentera, 1967, Seksyen 3:

"“dandang stim” " ertinya apa-apa bejana tertutup yang bagi apa-apa maksud stim dijanakan di bawah tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera, dan termasuk mana-mana penjimat yang digunakan untuk memanaskan air yang disalurkan kepada bejana itu, dan mana-mana pemanas lampau yang digunakan untuk memanaskan stim, dan mana-mana paip dan pepasangan yang bersambung dengannya.

"bejana tekanan berapi" ertinya suatu bejana tertutup di bawah tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera yang tertakluk kepada pembakaran terus, tetapi tidak termasuk dandang stim.


Berikut adalah beberapa contoh dandang stim dan bejana tekanan berapi yang perlu didaftarkan:

 1.     Alat Penyucihama
 2.     Dandang Stim Elektrik
 3.     Dandang Stim Tiub Air
 4.     Dandang Stim Tiub Api
 5.     Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
 6.     Dandang Air Panas
 7.     Thermal Oil Heater

Berikut adalah maklumat-maklumat yang diperlukan untuk kelulusan rekabentuk dandang stim:

Permohonan Kelulusan Rekabentuk dan Ubah Suai Dandang Stim / Bejana Tekanan Berapi

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:Head of the Steam Boiler Unit,
 
Ketua Unit Dandang Stim,
Unit Dandang Stim,
Bahagian Keselamatan Industri,
Aras 3, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Tel: +603-88865353

Fax: +603-88892349

Cetak Emel