Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Penaksir Kualiti Udara Dalaman

 • "Menjalankan penaksiran kualiti udara dalaman."
 • Kelayakan

  Pilihan 1:
  1. Merupakan Pengapit CHRA yang berdaftar dengan JKKP
  2. Menghadiri kursus Penaksiran Kualiti Udara Dalaman (IAQ)
  3. Lulus peperiksaan Kualiti Udara Dalaman (IAQ) yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 2:
  1. Merupakan HT 1 yang berdaftar JKKP
  2. Menghadiri kursus Penaksiran Kualiti Udara Dalaman
  3. Lulus peperiksaan Kualiti Udara Dalaman (IAQ) yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 3:
  1. Minimum Diploma Sains Tulen / Sains Gunaan
  2. Menghadiri kursus Penaksiran Kualiti Udara Dalaman (IAQ)
  3. Lulus peperiksaan Kualiti Udara Dalaman (IAQ) yang dikendalikan oleh NIOSH
  4. Minimum 1 tahun pengalaman kerja dalam bidang Higien Pekerjaan
  Pilihan 4:
  1. Mempunyai kekompetenan IAQ setara seperti yang diiktiraf oleh pihak berkuasa yang berkenaan.
  Prosedur
  • Sekiranya permohonan memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki, pemohon akan didaftarkan sebagai Penaksir IAQ.
  • Tempoh kelulusan adalah 3 tahun.

Tags: Competency, IAQ

Cetak Emel