Breadcumb Caption
  • MNKKP
  • Jawatankuasa
  • Keanggotaan MNKKP
Breadcumb Caption
  • MNKKP
  • Jawatankuasa
  • Keanggotaan MNKKP

Keanggotaan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia) Penggal Feb 2021 - Jan 2024

A. Pengerusi dan Timbalan Pengerusi - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (2)

YBTM
 YB Tuan Ts. Mustapha Sakmud
(Pengerusi)
Timbalan Menteri Sumber Manusia
Aras 9, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


  Dato AMir
YBhg. Dato' Jamil bin Rakon

(Timbalan Pengerusi)
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia
Aras 9, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


B. Wakil Kerajaan (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (c)

dato jamil2YBrs. Dr. Priya A/P Ragunath
Kementerian Kesihatan Malaysia


dato ChongYBrs. Dr Ahmad Rafee Bin Che Kassim
Kementerian Pendidikan Malaysia


 drarham2
YBhg. Dato’ Mohammad Radhi bin Abdul Razak
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

C. Wakil Majikan (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (a)

jpalaniappan
  YBhg. Dato’ Palaniappan a/l Joseph
Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (FMM) Cawangan Melaka   yapkokwai
YBrs. En. Yap Kok Wei
Persatuan Pemborong Binaan Malaysia(MBAM) drsam2
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussian Syed Husman
Persatuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)

D. Wakil Pekerja (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (b)


  datukazih2
YBrs. Tuan Haji Adnan bin Mat 
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS)


   matkar2
YBrs. En. Kamarul Baharin bin Mansor
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)


   kamarozaman
YBrs. En. Shahril Faizal Bin Abdul Jani
Kementerian Pertanian dan Industri MakananE. Wakil Badan Organisasi atau Badan Profesional (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (d)

 datomichael2
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Tan Kean Soon

Malaysian Oil and Gas Services Council


  dr priya
YBrs. En. Aminuddin bin Awang
Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (NUTP)


khairuddin
YBrs. Ts. Khairuddin bin Hairan
Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH)


  pnzaidah2
YBrs. En. Tan Fuu Soon
Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia

F. Pemerhati - AKKP 1994 Bahagian III - 13(3)

enomar
YBrs. Ir. Zailee bin Dollah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)  drazman2
YBrs. Dr. Azlan bin Darus
Pertubuhan Keselamat Sosial (PERKESO)


  En Ayop
YBrs. En Ayop bin Salleh
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)  moshpa
YBrs. En. Mohammad Reezal bin Ahmad
Kementerian Kewangan


  suhakam
YBrs. Pn. Norhazlina Mydin

Malaysian Federation of Occupational Safety and Health (MYFOSH)
G. Setiausaha - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 12(1)

en aguse
YBrs. En. Aguse Bin Adi

Setiausaha
Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

* OSHA 1994 - Occupational Safety & Health Act 1994 / Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994

Cetak Emel