Breadcumb Caption
  • Statistic
  • Kadar Kemalangan Dan Kematian Pekerjaan Negara
Breadcumb Caption
  • Statistic
  • Kadar Kemalangan Dan Kematian Pekerjaan Negara

Kadar Kemalangan Dan Kematian Pekerjaan Negara

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Kadar Kecederaan Pekerjaan 3.10 2.81 2.88 2.93 2.40 2.71 2.18 1.43 2.22
 Kadar Kecederaan Maut Pekerjaan 4.21 4.84 4.84 4.90 4.14 3.83 2.09 2.00 2.06

Nota :

Kadar Kecederaan Pekerjaan per 1,000 Pekerja

Kadar Kecederaan Maut Pekerjaan per 100,000 Pekerja

Cetak Emel