• Statistic
  • Kadar Kemalangan Dan Kematian Pekerjaan Negara
Slider

Kadar Kemalangan Dan Kematian Pekerjaan Negara

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Kadar Kemalangan 3.10 2.81 2.88 2.93 2.40 2.71 2.18 1.43
 Kadar Kematian 4.21 4.84 4.84 4.90 4.14 3.83 2.09 2.00

Nota:

1.Kadar kemalangan pekerjaan merujuk kepada per 1,000 pekerja

2.Kadar kematian pekerjaan merujuk kepada per 100,000 pekerja

Cetak Emel