Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Panduan Pemeriksaan

Panduan ini dibuat bagi membantu majikan/ pembina mengurus bahaya-bahaya spesifik projek pembinaan. Panduan pemeriksaan ini merujuk kepada kehendak-kehendak perundangan. Panduan pemeriksaan ini menerangkan apa yang perlu majikan/ pembina perlu lakukan untuk mematuhi kehendak perundangan berkenaan kerja-kerja pembinaan. Penggunaan panduan pemeriksaan ini membuktikan bahawa lazimnya majikan/ pembina telah membuat secukupnya untuk mematuhi kehendak perundangan.

 

1. Panduan Pemeriksaan Bahaya Kerja di Tempat Tinggi

    Atas Talian: https://goo.gl/forms/9uJIa3nN32Lwna6y2

      pdf Muat Turun Borang

 

2. Panduan Pemeriksaan Bahaya Kerja Konkrit

    Atas Talian: https://goo.gl/forms/FPc96KihVyBPBqnF3

      pdf Muat Turun Borang

 

3. Panduan Pemeriksaan Bahaya Kerja Perancah Pasang Siap

    Atas Talian: https://goo.gl/forms/KZcnnngE1bkWXx1x1

      pdf Muat Turun Borang

 

4. Panduan Pemeriksaan Bahaya Kerja Pengorekan

    Atas Talian: https://goo.gl/forms/y3PEf8TKYDI0mZDJ3

      pdf Muat Turun Borang

 

5. Panduan Pemeriksaan Bahaya Kerja Mengangkat

    Atas Talian: https://goo.gl/forms/zmdk1WMTO6dX2ETs1

      pdf Muat Turun Borang

 

Cetak Emel