Slider

Folder Peraturan Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Dokumen

pdf 00. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) (Pembatalan) 2019 Popular

Oleh 8504 muat turun

Muat turun (pdf, 203 KB)

pua_20190301_pua59_latest.pdf

pdf 01. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi) Kilang dan Jentera (Pindaan) 2017 Popular

Oleh 15389 muat turun

pdf 02. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi) Kilang dan Jentera 1970 : Jadual Keempat - Pihak Berkuasa Memeriksa (Pindaan) 2014 Popular

Oleh 9931 muat turun

pdf 03. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Orang-Orang Menjaga) (Pindaan) 2014 Popular

Oleh 13743 muat turun

pdf 04. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Skim Pemeriksaan Khas) (Pemeriksaan Berasaskan Risiko) 2014 Popular

Oleh 13825 muat turun

Muat turun (pdf, 731 KB)

vm_pua96y2014.pdf

pdf 05. Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising), 1989 Popular

Oleh 22799 muat turun

Muat turun (pdf, 251 KB)

vm_pua1_1989(762018).pdf

pdf 06. Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian), 1989 Popular

Oleh 13152 muat turun

pdf 07. Peraturan Kilang dan Jentera (Proses Asbestos), 1986 Popular

Oleh 8188 muat turun

Muat turun (pdf, 187 KB)

ve_pua289_1986.pdf

pdf 08. Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan), 1986 Popular

Oleh 40127 muat turun

Muat turun (pdf, 732 KB)

ve_pua328_1986 (1).pdf

pdf 09. Peraturan Kilang dan Jentera (Timah Hitam), 1984 Popular

Oleh 7081 muat turun

Muat turun (pdf, 334 KB)

ve_pua60_1984.pdf

archive 10. Peraturan Kilang dan Jentera (Mengkompaun Kesalahan), 1978 Popular

Oleh 6196 muat turun

pdf 11. Peraturan Kilang dan Jentera (Kesalahan Boleh Kompaun), 1978 Popular

Oleh 7267 muat turun

Muat turun (pdf, 62 KB)

ve_pua86_1978.pdf

pdf 12. Peraturan Kilang dan Jentera (Perakuan Kebolehan Peperiksaan), 1970 Popular

Oleh 10927 muat turun

Muat turun (pdf, 341 KB)

ve_pua111_1983.pdf

pdf 13. Peraturan Kilang dan Jentera (Pentadbiran), 1970 Popular

Oleh 9751 muat turun

Muat turun (pdf, 117 KB)

vm_pua110_1983.pdf

pdf 14. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan), 1970 Popular

Oleh 17153 muat turun

Muat turun (pdf, 886 KB)

ve_pua43_1970.pdf

pdf 15. Peraturan Kilang dan Jentera (Lif Elektrik untuk Penumpang-penumpang dan Barang-barang), 1970 Popular

Oleh 17275 muat turun

pdf 16. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemagaran Jentera dan Keselamatan), 1970 Popular

Oleh 11144 muat turun

Muat turun (pdf, 866 KB)

ve_pua113_1983.pdf

pdf 17. Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan), 1970 Popular

Oleh 39783 muat turun

Muat turun (pdf, 422 KB)

vm_pua114_1983.pdf

pdf 18. Peraturan Kilang dan Jentera (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi), 1970 Popular

Oleh 22697 muat turun

archive 19. Peraturan Kilang dan Jentera (Orang-orang Menjaga), 1970 Popular

Oleh 12169 muat turun