• HUBUNGI KAMI
  • Soalan Lazim
Slider

E) DOKUMEN DEMONSTRASI OPERASI SELAMAT (DOS)

Jawapan:

Setelah borang JKKP 5 dikemukakan beserta surat iringan yang menyatakan pepasangan adalah diklasifikasi dalam kategori Pepasangan Bahaya Bukan Besar (NMHI) dalam tempoh sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum beroperasi

Jawapan:

Pihak pepasangan bertanggungjawab untuk menyemak dokumen DOS yang disediakan. Walaubagaimanapun, pihak Jabatan berhak merujuk dokumen yang dikemukakan dan meminta maklumat tambahan sekiranya dirasakan dokumen dikemukakan tidak memuaskan.

Jawapan:

Kelewatan penghantaran dokumen DOS adalah menjadi kesalahan. Dokumen perlu dihantar dalam tempoh yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, pepasangan yang mempunyai justifikasi tertentu boleh menghantar permohonan pelanjutan tempoh masa secara bertulis untuk dipertimbangkan oleh pihak Jabatan. Jabatan berhak untuk menerima dan menolak permohonan pepasangan.

Jawapan:

Dokumen DOS terpakai sehingga terdapat pindaan pada butiran di borang JKKP 5.