doshheaderbm

  • Arkib Statistik
  • 2017
  • Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2017
Slider

Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2017

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2017

{arijdatatable bPaginate="false" asStripClasses="stat_odd,stat_even" bLength="25"}

Bil.Piagam PelangganBil TerimaBil ProsesPeratusan Pencapaian
1
Memproses permohonan kelulusan jentera berperakuan jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:
i.  Dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja
ii. Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 20 hari bekerja
 
 
44
646
 
 
44
609
 
 
100%
94%
2 Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja

 115

 98

 85%

3 Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 60 hari 0 0  0%
4 Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari 40 40 100%
5 Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari 1 1 100%
6 Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari 8 8 100%
7 Memproses pemohonan baru atau pembaharuan orang yang kompeten bagi menjalankan kerja-kerja Higien Industri dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permohonan lengkap yang diterima 142 142 100%
8 Memproses pemohonan baru atau pembaharuan pengapit dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permohonan lengkap yang diterima 9 9 100%
9 Memberi bantuan input dan kepakaran teknikal dalam bidang pengurusan kimia kepada staf dalaman dan agensi lain dalam tempoh 7 hari 12 12 100%
10 Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari 16 16 100%
11 Menyiasat dan memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja 3 3 100%
12 Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja 0 0 0%
13 Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam 2 2 100%
14 Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit 81 81 100%

{/arijdatatable}

Cetak Emel