Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Panduan W3C

Laman Web JKKP menyediakan kemudahanmenyediakan kemudahan untuk membantu mereka  yang  memerlukan  sedikit  ubahsuai  kepada  kandungan laman web  ini supaya dapat dibaca dalam keadaan  yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI) yang  mana untuk menjadikan laman web boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.


Antara kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah:

 
Pemilihan Warna Teks dan Latarbelakang
Menukar  warna  teks dan latarbelakang laman web untuk memudahkan  bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Pilihan terdapat pada penjuru kiri di atas 'banner' laman web JKKP.
  •  
Pengubahsuaian Saiz Tulisan
Mengubah saiz text untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil mengikut kesesuaian dan memudahkan bacaan pengguna. Ianya terletak di sebelah atas menu utama yang terletak di sebelah pilihan bahasa.

Cetak Emel