Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Folder Peraturan Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Toggle Tajuk Muat turun
pdf 00. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) (Pembatalan) 2019 Popular Muat turun
pdf 01. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi) Kilang dan Jentera (Pindaan) 2017 Popular Muat turun
pdf 02. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi) Kilang dan Jentera 1970 : Jadual Keempat - Pihak Berkuasa Memeriksa (Pindaan) 2014 Popular Muat turun
pdf 06. Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian), 1989 Popular Muat turun
pdf 08. Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan), 1986 Popular Muat turun
pdf 07. Peraturan Kilang dan Jentera (Proses Asbestos), 1986 Popular Muat turun
pdf 12. Peraturan Kilang dan Jentera (Perakuan Kebolehan Peperiksaan), 1970 Popular Muat turun
pdf 13. Peraturan Kilang dan Jentera (Pentadbiran), 1970 Popular Muat turun
pdf 17. Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan), 1970 Popular Muat turun
pdf 18. Peraturan Kilang dan Jentera (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi), 1970 Popular Muat turun
pdf 03. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Orang-Orang Menjaga) (Pindaan) 2014 Popular Muat turun
pdf 05. Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising), 1989 Popular Muat turun
pdf 09. Peraturan Kilang dan Jentera (Timah Hitam), 1984 Popular Muat turun
pdf 11. Peraturan Kilang dan Jentera (Kesalahan Boleh Kompaun), 1978 Popular Muat turun
pdf 14. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan), 1970 Popular Muat turun
pdf 15. Peraturan Kilang dan Jentera (Lif Elektrik untuk Penumpang-penumpang dan Barang-barang), 1970 Popular Muat turun
pdf 16. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemagaran Jentera dan Keselamatan), 1970 Popular Muat turun
pdf 04. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Skim Pemeriksaan Khas) (Pemeriksaan Berasaskan Risiko) 2014 Popular Muat turun
archive 19. Peraturan Kilang dan Jentera (Orang-orang Menjaga), 1970 Popular Muat turun
archive 10. Peraturan Kilang dan Jentera (Mengkompaun Kesalahan), 1978 Popular Muat turun