Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Folder Peraturan Di Bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

Toggle Tajuk Muat turun
pdf Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Fi bagi Orang Kompeten dan Penyedia Latihan Berdaftar) 2024_P.U. (A) 146_2024 Popular Muat turun
pdf Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kerja Pembinaan) (Reka Bentuk Dan Pengurusan) 2024 Popular Muat turun
pdf Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 PUA 99 2024 Popular Muat turun
pdf 00. Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019 Popular Muat turun
pdf 02. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Popular Muat turun
pdf 03. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 Popular Muat turun
pdf 04. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997 Popular Muat turun
pdf 06. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996 Popular Muat turun
pdf 07. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996 Popular Muat turun
pdf 08. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan (Pengecualian) 1995 Popular Muat turun
pdf 01. Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 Popular Muat turun
archive 05. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Perlabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 (Dibatalkan) Popular Muat turun