Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Folder Akta

Folder Akta Yang Telah Dimansuhkan
Toggle Tajuk Muat turun
pdf Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pindaan) 2022 (Akta A1648) Popular Muat turun
pdf Akta Kilang dan Jentera (Pemansuhan) 2022 (Akta 835) Popular Muat turun
pdf Pemberitahuan Tarikh Kuat Kuasa Akta A1648 PUB 128 2024 Popular Muat turun
pdf Pemberitahuan Tarikh Kuat Kuasa Akta 835 PUB 127 2024 Popular Muat turun
pdf Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Popular Muat turun
pdf Akta Petroleum (langkah-langkah keselamatan) 1984 Popular Muat turun