Main_banner02
Main_banner02
Main_banner02
Banner 8
GARIS PANDUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN ORANG KOMPETEN 2024
GARIS PANDUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN ORANG KOMPETEN 2024
PANDUAN HAK PEKERJA
PANDUAN HAK PEKERJA
FI BAGI ORANG KOMPETEN DAN PENYEDIA LATIHAN BERDAFTAR
FI BAGI ORANG KOMPETEN DAN PENYEDIA LATIHAN BERDAFTAR
SOALAN LAZIM PENGURUSAN PERUBAHAN PEMANSUHAN AKJ
SOALAN LAZIM PENGURUSAN PERUBAHAN PEMANSUHAN AKJ
OSH STAND DOWN 2024
OSH STAND DOWN 2024
Pemberitahuan Projek Pembinaan Di Bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kerja Pembinaan)(Reka Bentuk Dan Pengurusan) 2024-Peraturan 8
Pemberitahuan Projek Pembinaan Di Bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kerja Pembinaan)(Reka Bentuk Dan Pengurusan) 2024-Peraturan 8
Maklumat Terkini Tindakan Pendakwaan dan Kompaun - copy
Maklumat Terkini Tindakan Pendakwaan dan Kompaun - copy
pemakluman awal peraturan baharu berkuatkuasa pada 1 jun 2024
pemakluman awal peraturan baharu berkuatkuasa pada 1 jun 2024
MAKLUMAT_BAHARU_BERKENAAN_PEMASANG_PEMERIKSAN__PENYELIA_PERANCAH_TIUB_5.jpg
MAKLUMAT_BAHARU_BERKENAAN_PEMASANG_PEMERIKSAN__PENYELIA_PERANCAH_TIUB_5.jpg
Pelaporan Penyakit dan Keracunan Pekerjaan (JKKP7) - copy
Pelaporan Penyakit  dan Keracunan Pekerjaan (JKKP7) - copy
OSHMP 2021 - 2025
PELAN INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2021 -2025 (OSHMP25)
"KKP Inklusif-Kebersamaan dan Komitmen"
Image is not available
OSHMP 2021 - 2025
previous arrow
next arrow
banner6
Bengkel_Kawalan
PEMAKLUMAN NAMA AKKP 1994 (AKTA 514)
UJIAN TEKANAN
EPD
Notis Pembagasan Pasir
Permohonan bagi peperiksaan Jurutera Stim / Enjin Pembakaran Dalam - copy
previous arrow
next arrow

Prosecution

{arijdatatable id="prosec" bLengthChange="true" asStripClasses="list_odd,list_even" iDisplayLength="20"}{arisqltable width="100%"}{ariconnectionstring dbHost="localhost" dbName="mydb_prosecution" dbUser="root" dbPass="d05HP0r7@lmysql" dbType="mysqli" persistent="false"}{arisqltablecolumns}{arisqltablecolumn id="date" alias="Date" headerClassName="head" width="10%"}{arisqltablecolumn id="companyz" alias="Company" headerClassName="head" width="15%"}{arisqltablecolumn id="cat" alias="Category" headerClassName="head" width="10%"}{arisqltablecolumn id="court" alias="Court" headerClassName="head" width="10%"}{arisqltablecolumn id="kes" alias="Case" headerClassName="head" width="45%"}{arisqltablecolumn id="fine" alias="Fine" headerClassName="head" width="15%"}{/arisqltablecolumns}{arisqltablequery} SELECT DATE_FORMAT(date_case,'%d-%m-%Y')AS date,comp_name AS companyz, vm_cat_ind AS cat,vm_court AS court,vm_case AS kes, ve_fine as fine FROM tbl_prosecution_2018 ORDER BY date_case DESC {/arisqltablequery}{/arisqltable} {/arijdatatable}

Print Email

Slide 1

OSH Information Centre

safety alert   statistics    prosecution    fatal acc case

prosecution    HIGIEN    pet safety    construction en

kimia en    SME    SME    SME

.

Video KKP

Highlights Of Events

AKP
Libat Urus
Ceramah KKP
Libat Urus
Seminar Hebahan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pindaan) 2022 dan Akta Kilang dan Jentera (Pemansuhan) 2022 Peringkat Zon Tengah
Sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2024
ASEAN OSHNET DI QUEZON CITY, THE PHILIPPINES
KEJARI 4.0 DI BANGI AVENUE CONVENTION CENTRE
LAWATAN KE TAPAK MERDEKA 118
PROGRAM GOTONG ROYONG KUDAH (KUTIP SAMPAH SAMBIL RIADAH)
previous arrow
next arrow