• Small and Medium Enterprise
Slider

Small and Medium-sized Industries

 • A. Definisi PKS

  definisiIKS PKS definisi02
 • B. Pelaksanaan Modul Bimbingan Perusahaan Kecil dan Sederhana

  Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan antara sektor terpenting yang menjana ekonomi Negara. Berdasarkan laporan Banci Ekonomi Negara 2016 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2015, 98.5% (907,065) industri adalah Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Pecahan mengikut kategori adalah 76.5% dalam kategori Mikro, 21.2% dalam kategori Kecil dan 2.3% dalam kategori Sederhana. Antara tanggungjawab sebagai pemilik Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah melaksanakan amalan KKP bagi menjamin pekerja selamat dan sihat. Sebagai inisiatif, JKKP telah menyediakan modul bimbingan bagi membantu PKS melaksanakan amalan KKP di tempat kerja.

   

  Perlaksanaan modul bimbingan Sektor kecil dan sederhana View
  Nota Panduan Ringkas Perlaksanaan SPKKP Bagi PKS View
 • C. Amalan Terbaik (Best Practice) di IKS

  Laporan Amalan terbaik KKP ini adalah kompilasi program “Compliance Support” termasuk program “door to door” yang memberikan penekanan dan bantuan kepada (7) elemen berikut:
  1. Jawankuasa Keselamatan dan Kesihatan
  2. Persekitaran tempat kerja
  3. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  4. Egronomik
  5. HIRARC
  6. Penyediaan Prosedur Kerja Selamat
  7. Pelaporan Kemalangan , Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri makanan) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri perkhidmatan kejuruteraan) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Logam) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Kayu) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Perkhidmatan) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Automatif) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Seramik) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Asas Bina) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Getah) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Kosmetik) View
  Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Percetakan) View
 • D. Pelan Strategik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi Industri Kecil dan Sederhana 2016 -2020

  Pelan Strategik IKS 2020 (Versi B.Malaysia) View
  Pelan Strategik IKS 2020 (Versi English) View
 • E. Informasi Berkaitan Lain-lain Sektor

  Surat Pekeliling Am (SPA) Bil 3/2019 View
  Infografik Surat Pekeliling Am (SPA) Bil 3 2019 View
  Poster Surat Pekeliling Am (SPA) Bil 3 2019 View
  HIRARC di Sektor Awam View
 • F. OSH Coordinator

  OSH Coordinator

  Pengenalan

  Melalui Strategi 6, Pelan Strategik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Sektor Industri Kecil dan Sederhana 2016 – 2020 (IKS 2020), salah satu program khusus yang dirancang adalah untuk meningkatkan bilangan pengamal KKP di sektor IKS. Setiap IKS perlu melantik sekurang-kurangnya seorang pekerja sebagai Penyelaras Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH Coordinator) untuk menguruskan hal-ehwal berkaitan KKP. Antara tanggungjawab OSH Coordinator adalah seperti berikut:

  • Menasihati majikan berkaitan langkah-langkah yang perlu diambil bagi kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerja.
  • Membantu majikan menjalankan pemeriksaan tempat kerja.
  • Membantu majikan melaporkan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja kepada kepada JKKP.
  • Membantu majikan melaksanakan pengurusan risiko ditempat kerja
  • Menjalankan arahan lain dari majikan yang berkaitan keselamatan & kesihatan di tempat kerja

  Bagi memenuhi kehendak pasaran terhadap keperluan melantik OSH Coordinator yang terlatih, pihak Jabatan telah mengiktiraf beberapa pusat pengajar yang berkelayakan bagi tujuan mengendalikan kursus OSH Coordinator ini. Pusat pengajar yang dilantik adalah pusat pengajar yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan didalam Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pusat Pengajar OSH Coordinator yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan.

  Senarai Pusat Pengajar OSH Coordinator View
  View
  View
  View
  View

Print Email