Breadcumb Caption
  • NCOSH
  • Activities
  • Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (OSH Week)
Breadcumb Caption
  • NCOSH
  • Activities
  • Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (OSH Week)

Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (OSH Week)

Pengenalan

Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah satu acara tahunan yang disambut setiap tahun pada minggu kedua bulan Julai. Sambutan ini dijalankan susulan daripada kelulusan dan arahan Kabinet pada 24 Mei 2006. Bagi tujuan menjayakan Majlis Pelancaran Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Kebangsaan, pihak Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) telah bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) bagi menjalankan pelbagai aktiviti / program yang sesuai untuk pengisian majlis sambutan tersebut. Penganjuran Majlis Pelancaran ini merupakan satu usaha berterusan yang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran dan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Tema Sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (OSH WEEK)

TAHUN

TEMA

TEMPAT

TARIKH

2016

SoHELP – Memperkasa Higien Industri”

Hotel Promanade, Kota Kinabalu, Sabah

9 Ogos 2016

2015

Join in building a culture of prevention on OSH

Hotel Puteri Pacific, Johor Bahru, Johor

4 Ogos 2015

2013

KKP Pemangkin Transformasi Negara

Kuching Waterfront, Sarawak

7 Julai 2013

2012

Pekerja dan Majikan Berinovatif Penggerak Transformasi KKP

Pusat Maritim Putrajaya

9 Julai 2012

2011

Pekerja dan Majikan Merealisasikan Transformasi KKP

Dewan Tun Musthapa, Yayasan Sabah, Kota Kinabalu, Sabah

11 Julai 2010

2010

1 tekad pekerja selamat dan sihat

Universiti Malaysia Pahang (UMP), Gambang, Pahang

5 Julai 2010

2009

Budaya Kerja Selamat dan Sihat

Institut KWSP, Kajang, Selangor

6 Julai 2009

Print Email