• NCOSH
  • Committee
  • NCOSH Membership
Slider

Keanggotaan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia) Penggal Feb 2018 - Jan 2021

A. Pengerusi dan Timbalan Pengerusi - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (2)

pengerusiYB Datuk Haji Awang bin Hashim
(Pengerusi)
Timbalan Menteri Sumber Manusia
Aras 9, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


  Dato AMir
YBhg. Dato' Jamil bin Rakon

(Timbalan Pengerusi)
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia
Aras 9, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Dato AMir
YBrs. En. Aguse Bin Adi
(Setiausaha)
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

B. Wakil Kerajaan (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (c)

dato jamil2<Kosong>
Kementerian Pendidikan Malaysia


dato ChongYBhg. Dato’ Dr. Chong Chee Kheong
Kementerian Kesihatan Malaysia


 drarham2
YBrs. En. Mohd Rithaudden Makip
SME Corp Malaysia

C. Wakil Majikan (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (a)

jpalaniappan
  YBhg. Dato’ Palaniappan a/l Joseph
Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (FMM) Cawangan Melaka   yapkokwai
YBrs. En. Yap Kok Wei
Persatuan Pemborong Binaan Malaysia(MBAM) drsam2
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussian Syed Husman
Persatuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)

D. Wakil Pekerja (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (b)


  datukazih2
Datuk Azih bin Muda
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS)


   matkar2
En. Matkar bin Siwang
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)


   kamarozaman
YBrs. En. Aminuddin bin Awang
Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (NUTP)E. Wakil Badan Organisasi atau Badan Profesional (Ahli) - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 9 (d)

 datomichael2
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Tan Kean Soon

Malaysian Oil and Gas Services Council


  dr priya
YBrs. Dr. Priya A/P Ragunath
Persatuan Perubatan Malaysia (MMA)


khairuddin
YBrs. En. Khairuddin Bin Hairan
Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH)


  pnzaidah2
YBrs. Pn. Zaidah binti Hussain
Kumpulan Yayasan Sabah (Cawangan KL)

F. Pemerhati - AKKP 1994 Bahagian III - 13(3)

enomar
YBrs. Ir. Hj Omar bin Mat Piah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  drazman2
YBhg Dato' Dr Mohammed Azman bin Dato' Aziz Mohammed
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)  En Ayop
YBrs. En Ayop bin Salleh
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)  moshpa
YBhg. Dato’ (Dr) Kanagaraja Raman
Malaysia Occupation Satefy & Health Professional’s Association (MOSPHA)  suhakam
YBhg. Datuk Lok Yim Pheng

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)KPKT
YBrs. Dr Siti Muhaza binti Sheikh Zainal

Kementerian Perumahan dan Kerajaan TempatKPKT
YBrs. Ir. Anisah binti Saim

Kementerian Kerja RayaG. Setiausaha - AKKP 1994 Bahagian III Seksyen 12(1)

ir aziz
YBrs. En. Aguse Bin Adi

Setiausaha
Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

* OSHA 1994 - Occupational Safety & Health Act 1994 / Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994

Print Email