Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Assessor


 • "Carry out chemical health risk assessment"
 • Kelayakan

  Pilihan 1:
  1. Hygienist Industri yang diiktiraf
  2. Lulus peperiksaan Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA)- Bahagian II yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 2:
  1. Ijazah / Diploma Lanjutan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan Pekerjaan atau Kesihatan Industri / Higien Pekerjaan
  2. Menghadiri kursus Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA)
  3. Lulus peperiksaan Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA) - Bahagian II yang dikendalikan oleh NIOSH
  4. Minimum 1 tahun pengalaman kerja dalam bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  Pilihan 3:
  1. Ijazah Perubatan, Kejuruteraan, Fizik, Kimia, Biokimia, Ergonomik atau Sains Tulen & Sains Gunaan
  2. Menghadiri kursus Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA)
  3. Lulus peperiksaan Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA) yang dikendalikan oleh NIOSH
  4. Minimum 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  Pilihan 4:
  1. Ijazah Sains (Persekitaran & Kesihatan Pekerjaan) dari UPM – bermula Januari 2006
  2. Lulus peperiksaan Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA) yang dikendalikan oleh NIOSH
  3. Minimum 1 tahun pengalaman kerja dalam bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  Pilihan 5:
  1. Diploma Perubatan, Kejuruteraan, Fizik, Kimia, Biokimia, Ergonomik, Sains Tulen & Sains Gunaan atau Kejururawatan
  2. Menghadiri kursus Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA)
  3. Lulus peperiksaan Penaksiran Risiko kepada Kesihatan (CHRA) yang dikendalikan oleh NIOSH
  4. Minimum 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  Prosedur
  • Sekiranya permohonan memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki, pemohon akan didaftarkan sebagai Pengapit.
  • Tempoh kelulusan adalah 3 tahun.

Print Email