Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Seranta Awam berkaitan dengan Garis Panduan Pentaksiran Risiko dan Pengurusan Psikososial di Tempat Kerja, 2024.
Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Seranta Awam berkaitan dengan Garis Panduan Pentaksiran Risiko dan Pengurusan Psikososial di Tempat Kerja, 2024.

Seranta Awam berkaitan dengan Garis Panduan Pentaksiran Risiko dan Pengurusan Psikososial di Tempat Kerja, 2024.

Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera,
Tuan/Puan yang dihormati,

A. Pendahuluan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sedang dalam proses seranta awam bagi draf Garis Panduan Pentaksiran Risiko dan Pengurusan Psikososial di Tempat Kerja 2024. Pemegang taruh digalakkan untuk memberikan maklum balas bagi draf tersebut.

B. Latar Belakang

Garis Panduan Pentaksiran Risiko dan Pengurusan Psikososial di Tempat Kerja 2024 ini terpakai di semua tempat kerja sepertimana yang dinyatakan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pindaan) 2022.

Ia juga dibangunkan untuk memberi panduan kepada majikan dalam proses pentaksiran dan pencegahan kes-kes kesihatan mental di tempat kerja.

 

C. Garis Panduan Pentaksiran Risiko dan Pengurusan Psikososial di Tempat Kerja 2024
https://drive.google.com/file/d/1BK4NR0MHEfPD_N5xLAnAyvyz4_hQJG77/view?usp=sharing

 

D. Responden
Seranta awam dalam talian ini merangkumi pihak berkepentingan di kalangan agensi kerajaan, pihak industri, orang yang kompeten, pengamal KKP, penyelidik, ahli akademik dan lain-lain diminta untuk memberikan komen dan maklum balas bagi draf tersebut seperti link;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTbQs3UgM7z2gWIIcFXXh_1PE8kNxQeoc9m3cgDTI7MTNKlg/viewform?usp=sf_link

  
E. Maklumat hubungan

i) Nama : Dr. Ahmad Fitri bin Abdullah Hair
Alamat : Bahagian Kesihatan Pekerjaan
Aras 4, Setia Perkasa 4, Kompleks Setia Perkasa,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Wilayah Persekutuan Putrajaya

No Telefon : 03-88711272
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ii) Nama : Musna binti Rappe
Alamat : Bahagian Dasar Antarabangsa & Pembangunan Penyelidikan
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok Setia Perkasa 4,
Kompleks Setia Perkasa
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Wilayah Persekutuan Putrajaya

No Telefon : 03-88865275
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 F. Tempoh maklumbalas
24 Mei 2024 hingga 13 Jun 2024.

Print Email