Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Seranta Awam Bagi Cadangan Draf Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kelengkapan Perlindungan Diri di Tempat Kerja) 202X
Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Seranta Awam Bagi Cadangan Draf Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kelengkapan Perlindungan Diri di Tempat Kerja) 202X

Seranta Awam Bagi Cadangan Draf Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kelengkapan Perlindungan Diri di Tempat Kerja) 202X

Assalammualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera, Tuan / Puan yang dihormati,

A. Pendahuluan

Untuk makluman tuan / puan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sedang dalam proses seranta awam bagi Cadangan Draf PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kelengkapan Perlindungan Diri di Tempat Kerja) 202X.

B. Responden

Responden bagi seranta awam ini merangkumi pihak berkepentingan di kalangan pihak berkuasa, orang yang kompeten, pihak industri, pihak makmal, penyelidik dan ahli akademik bagi memberikan komen dan maklum balas bagi cadangan pindaan tesebut. Tuan / Puan dipohon untuk menyumbang kepakaran tuan/puan dengan mengisi borang maklum balas seperti di Lampiran A. Sekiranya tiada komen atau maklum balas berkaitan, tuan / puan dipohon juga untuk mengisi lampiran berkenaan dengan menandakan tiada komen / maklum balas. Lampiran A boleh diisi melalui pautan di Bahagian E atau boleh dihantar secara manual ke alamat email seperti berikut: i. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C. Maklumat Hubungan

1. Nama : En. Ahmad Nazri Bin Abd Kader

Alamat : Pengerusi Jawantankuasa Penggubalan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Aras 3, Setia Perkasa 4,

Kompleks Setia Perkasa, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62530 Wilayah Persekutuan Putrajaya

No. Telefon : 03-8886 5077

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nama : Puan Elaini Binti Wahab

Alamat : Bahagian Higien Industri Dan Ergonomik Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Aras 4, Setia Perkasa 4,

Kompleks Setia Perkasa, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62530 Wilayah Persekutuan Putrajaya

No. Telefon : 03-8886 5243

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nama : Azhan Bin Ab. Majid

Alamat : Bahagian Dasar, Antarabangsa dan Pembangunan Penyelidikan Aras 5, Setia Perkasa 4,

Kompleks Setia Perkasa, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62530 Wilayah Persekutuan Putrajaya

No. Telefon : 03-8886 5343

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D. Jangka Masa

Maklum Balas Pelanggan 16 Februari 2024 sehingga 8 Mac 2024

E. Pautan Dokumen

1. Pautan slide cadangan draf penggubalan: https://drive.google.com/file/d/1o9gAdihGXNIsgoI4YlZmmosWAu-okVD0/view?usp=sharing

2. Pautan Borang Maklumbalas : https://forms.gle/UKovsWtwZVnXiztA9

Print Email