Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Soal Selidik Pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996 bagi Kajian Semula Penentuan Kuantiti Ambang Bahan Berbahaya dan Kriteria Indikatif Menurut Tanda Aras dengan Standard Antarabangsa di Bawah Kajian KKP
Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Soal Selidik Pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996 bagi Kajian Semula Penentuan Kuantiti Ambang Bahan Berbahaya dan Kriteria Indikatif Menurut Tanda Aras dengan Standard Antarabangsa di Bawah Kajian KKP

Soal Selidik Pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996 bagi Kajian Semula Penentuan Kuantiti Ambang Bahan Berbahaya dan Kriteria Indikatif Menurut Tanda Aras dengan Standard Antarabangsa di Bawah Kajian KKP

Para Pelanggan Yang Dihormati,

Untuk makluman anda Bahagian Keselamatan Petroleum, JKKP dengan kerjasama UKM Pakarunding sedang menjalankan satu kajian yang bertajuk "Kajian Semula Penentuan Kuantiti Ambang Bahan Berbahaya dan Kriteria Indikatif Menurut Tanda Aras dengan Standard Antarabangsa di Bawah Kajian KKP Berimpak Tinggi Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12)'.

Sehubungan itu, satu soal selidik akan dijalankan bagi mendapatkan pandangan, maklumat serta cadangan pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996 berkaitan kajian tersebut.

Kepada semua pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996, anda adalah dijemput untuk mengisi soal selidik ini dengan melayari pautan berikut

Soal Selidik Pepasangan (MHI/NMHI)

 

Print Email