Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Maklumbalas Terhadap Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 20xx atau USECHH Regulations 20xx
Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Maklumbalas Terhadap Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 20xx atau USECHH Regulations 20xx

Maklumbalas Terhadap Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 20xx atau USECHH Regulations 20xx

Kongsikan Pandangan Anda!

Para Pelanggan Yang Dihormati,

Untuk makluman anda, JKKP sedang dalam proses mendapatkan maklumbalas pelanggan bagi cadangan Pindaan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 20xx atau USECHH Regulations 20xx.

Sehubungan itu, Jabatan memerlukan maklumbalas atau cadangan daripada anda sebagai pemegang taruh ataupun orang yang berkepentingan untuk menambahbaik cadangan tersebut.

Status :TUTUP
Tarikh Mula : 9 September 2020
Tarikh Tamat : 9 Oktober 2020

Print Email