Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Maklumbalas Terhadap Draf Garis Panduan Pengurusan Selamat Sistem Penyejuk Industri Berasaskan Ammonia
Breadcumb Caption
  • Public Online Advertising
  • Maklumbalas Terhadap Draf Garis Panduan Pengurusan Selamat Sistem Penyejuk Industri Berasaskan Ammonia

Maklumbalas Terhadap Draf Garis Panduan Pengurusan Selamat Sistem Penyejuk Industri Berasaskan Ammonia

Kongsikan Pandangan Anda!

 

Para Pelanggan Yang Dihormati,

 

Untuk makluman anda, JKKP sedang dalam proses mendapatkan maklumbalas pelanggan bagi deraf Garis Panduan Pengurusan Selamat Sistem Penyejuk Industri berasaskan Ammonia. Sehubungan itu, Jabatan memerlukan maklumbalas atau cadangan daripada anda sebagai pemegang taruh ataupun orang yang berkepentingan seperti pengusaha kilang ais, industry makanan dan lain-lain untuk menambahbaik deraf tersebut.

Status :Tutup
Tarikh Mula : 1 September 2020
Tarikh Tamat : 19 September 2020

Print Email