Breadcumb Caption
  • ProKeM-Kebangsaan
Breadcumb Caption
  • ProKeM-Kebangsaan

JEMPUTAN MENYERTAI KAJIAN PROFIL DAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESIHATAN MENTAL PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA (ProKeM-Kebangsaan)

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

YBhg. Dato/Datin/Dr./Tuan/Puan,

JEMPUTAN MENYERTAI KAJIAN PROFIL DAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESIHATAN MENTAL PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA (ProKeM-Kebangsaan)

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa satu kajian profil dan pembangunan garis panduan pengurusan kesihatan mental pekerjaan di tempat kerja sedang dijalankan oleh Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dengan kerjasama Universiti Teknologi MARA.

3. Matlamat utama ProKeM-Kebangsaan adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai landskap kesihatan mental, kemungkinan persekitaran tempat kerja dan kemungkinan aktiviti pekerjaan yang menyumbang kepada kesihatan mental. Data ini seterusnya akan digunakan untuk membangunkan garis panduan pengurusan kesihatan mental pekerjaan di tempat kerja. ProKeM-Kebangsaan terbuka kepada semua pekerja dan majikan di Malaysia. Untuk makluman, ProKeM-Kebangsaan bukanlah untuk proses diagnosis dan tiada sebarang maklumat peribadi akan dikumpulkan (kecuali atas dasar sukarela). Peserta yang berminat perlu mengisi tiga (3) komponen soalan seperti berikut:

Status :Tutup
Tarikh Mula : -
Tarikh Tamat : 27 November 2021

Print Email