Breadcumb Caption
  • Kaji Selidik Kajian Profil KKP Malaysia
Breadcumb Caption
  • Kaji Selidik Kajian Profil KKP Malaysia

Soal Selidik Kajian Profil Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Kongsikan Pandangan Anda!

Para Pelanggan Yang Dihormati,

Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat yang berkaitan dengan amalan-amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, pengurusan, dan kesan kepada organisasi anda ekonomi, dan pembangunan sumber manusia.

Kerjasama anda meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang soal selidik ini amatlah dihargai.

 

A) Majikan / Employer

    Versi Bahasa Melayu :https://goo.gl/xKD6pH

    Versi Bahasa Inggeris : https://goo.gl/forms/SHSbzWfj9QL2bwev1

 

B) Kakitangan KKP / OSH Personnel

    Versi Bahasa Melayu :https://goo.gl/forms/CIPM4kgNJZY8Csvf1

    Versi Bahasa Inggeris : https://goo.gl/forms/70wGJVBrvuFCvRj83

 

C) Pekerja Am / General Workers

    Versi Bahasa Melayu :https://goo.gl/forms/2mg1tcqPjQ4iP7Xu1

    Versi Bahasa Inggeris : https://goo.gl/forms/ECJXnD1dkRIJPhiI2

Print Email