• CONTACT US
  • FAQ
Slider

Major Hazard

Aktiviti-aktiviti Industri yang mana memproses, menggunakan, mengeluarkan atau menyimpan bahan-bahan berbahaya yang tersenarai di dalam jadual 1 dan 2, mesti mematuhi Peraturan CIMAH kecuali pepasangan nuklear, pepasangan di bawah angkatan tentera, suatu kenderaan atau vesel yang mengangkut bahan berbahaya ke atau dari tapak suatu aktiviti industri dan suatu aktiviti industri yang melibatkan atau mungkin akan melibatkan suatu kuantiti bahan berbahaya yang mana sama atau kurang sepuluh peratus kuantiti ambang bahan berbahaya.

Anda mesti membuat pemberitahuan berkenaan kuantiti bahan berbahaya dengan menggunakan Borang Pemberitahuan Aktiviti Industri (JKKP 5), dan menyerahkan borang tersebut ke Bahagian Major Hazard, Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Putrajaya.
Nama   No. Sambungan  
E-mel
Mohd Nadzim bin Maslan 5340

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ku Nurfuzana binti Ku Mohamad Faudzi   5335

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nurul Fatimah Bayah binti Haron 1204

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Muhammad Zulhairy bin Abdullah 5332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.