• Archive News
  • 2013
  • Pencegahan elak kemalangan ulang alik ke tempat kerja
Slider

Pencegahan elak kemalangan ulang alik ke tempat kerja

Utusan Online, 25 Disember 2013

ISU utama keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia adalah perkara berkaitan dengan kemalangan yang melibatkan pekerja yang berulang-alik dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya.

Jumlah kemalangan industri secara umumnya menurun, namun bilangan kemalangan ulang-alik dari tempat kerja yang melibatkan pekerja meningkat sebanyak 38% dalam tempoh lima tahun lalu daripada 19,041 kes kemalangan dengan 1,174 kematian pada tahun 2008 kepada 26,262 dengan 983 kematian pada tahun 2012 seperti yang dilaporkan oleh pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso).

Bagi tempoh sembilan bulan pertama pada tahun ini, sebanyak 20,225 kes kemalangan ulang-alik kerja telah dilaporkan berbanding dengan 19,344 kes pada tempoh yang sama tahun lepas dan mencatatkan peningkatan sebanyak 7.28 peratus.

Jumlah kes kemalangan maut di Malaysia yang direkodkan amat membimbangkan. Terdapat lebih daripada 6,000 hingga 7,000 kematian setiap tahun untuk beberapa tahun kebelakangan ini di mana mencatatkan sebanyak 18 - 20 orang terbunuh setiap hari.

Penunggang dan pembonceng motosikal menyumbang sebanyak 60% daripada kes kematian dan kebanyakan mereka masih muda dan baru sahaja memulakan alam pekerjaan.

Di Malaysia, berdasarkan laporan daripada Perkeso, terdapat tiga kes kematian berkaitan aktiviti kerja yang dicatatkan setiap hari pada tahun 2011. Dua daripada tiga kematian itu berpunca daripada kemalangan berulang-alik ke tempat bekerja dan keadaan ini semakin serius di negara ini.

Kesan kemalangan ulang-alik kerja adalah jauh lebih besar berbanding dengan kemalangan industri kerana kemalangan seumpama ini selalunya melibatkan pelbagai jenis kecederaan yang jauh lebih teruk dan mengakibatkan trauma yang berpanjangan berbanding kemalangan di tempat kerja.

Di antara masalah yang berkaitan peningkatan jumlah kemalangan berulang-alik dari tempat kerja adalah kerana kurangnya kesedaran dan pendedahan tentang pemanduan selamat dalam kalangan pekerja, kekurangan kursus dan program latihan yang komprehensif dan disasarkan kepada kemalangan ulang- alik, kurangnya input bagi Pengurusan Keselamatan Ulang-alik Kerja serta kekurangan elemen keselamatan jalan raya di dalam Sistem Pengurusan KKP di tempat kerja.

Berdasarkan kepada statistik Perkeso, kemalangan sering berlaku ketika pekerja di dalam perjalanan ke tempat kerja pada waktu pagi. Ini boleh berlaku kerana pekerja di dalam keadaan tergesa-gesa untuk ke tempat kerja. Berdasarkan kepada statistik juga, faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah memandu melebihi had yang ditetapkan, memandu dengan melulu, menghantar mesej dan tidak fokus ketika memandu.

Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) terlibat secara aktif dalam usaha menggalakkan pihak majikan untuk memberikan latihan yang sewajarnya seperti Program Keselamatan Bermotosikal. Secara tidak langsung, program ini mampu memperbaiki modul latihan akan datang bagi program pemanduan berhemah dan pemanduan defensif bagi motosikal.

Pihak majikan dan pekerja harus bekerjasama dan sentiasa komited untuk mengamalkan amalan keselamatan dan pencegahan bagi mengelakkan kes kemalangan ulang-alik dari tempat kerja.

Majikan mempunyai tanggungjawab moral untuk mengambil pendekatan proaktif bagi menguruskan risiko pekerjaan jalan dan juga untuk melaksanakan Kod Amalan Industri (ICOP) berkaitan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar.

Majikan mampu melakukan pelbagai cara di dalam usaha untuk mengubah sikap pemanduan dan tingkah laku pekerja mereka. Majikan boleh membantu merangka pelan perjalanan yang selamat, menggunakan kenderaan yang selamat dan menyediakan latihan untuk para pemandu bagi mengelakkan kemalangan jalan raya.

Majikan juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi pekerja-pekerja mereka dan pengguna jalan raya lain dengan mengamalkan pendekatan pengurusan risiko jalan raya bagi mengawal kerugian perniagaan yang berpunca daripada kemalangan jalan raya 'di tempat kerja', termasuk bukan sahaja kos kemalangan secara langsung, tetapi kerugian waktu bekerja, pembayaran premium insurans yang lebih tinggi dan menjejaskan imej syarikat.

Setiap syarikat yang mengambil tindakan proaktif dengan memberi pendedahan dan galakkan tentang aspek keselamatan kakitangan mereka semasa memandu secara tidak langsung akan dapat membantu penjimatan kos yang besar serta meningkatkan imej syarikat dan memberi sumbangan penting di dalam usaha mencapai sasaran bagi aspek keselamatan jalan raya.

Majikan dan pekerja perlu bekerjasama dan sentiasa komited untuk mewujudkan budaya pencegahan kemalangan ulang-alik bagi membantu mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya kita.

 

Print Email