mobile header ms01

  • Utama
  • Statistik
  • Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi November 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi November 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Oktober 2018

No. Piagam Pelanggan
Tempoh
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:  
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes

CetakEmel

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Disember 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Disember 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi November 2018

No. Piagam Pelanggan
Tempoh
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:  
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes

CetakEmel

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Februari 2019

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Februari 2019

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2019

No. Piagam Pelanggan
Tempoh
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:  
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes

CetakEmel

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Mac 2019

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Mac 2019

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Februari 2019

No. Piagam Pelanggan
Tempoh
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:  
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes

CetakEmel

Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi April 2015

pdf  Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi April 2015

Bil.Piagam PelangganBil TerimaBil ProsesPeratusan Pencapaian
1
Memproses permohonan kelulusan jentera berperakuan jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:
i.  Dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja
ii. Pengandung tekanan tak berapi dalam tempoh 20 hari bekerja
 
 
40
761
 
 
40
508
 
 
100%
67%
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja

 

163

 

156

 

96%

3 Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 60 hari 13  13  100%
4 Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari 23 23 100%
5 Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari 51 51 100%
6 Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari 20 20 100%
7 Memproses pemohonan baru atau pembaharuan orang yang kompeten bagi menjalankan kerja-kerja Higien Industri dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permohonan lengkap yang diterima 157 157 100%
8 Memberi bantuan input dan kepakaran teknikal dalam bidang pengurusan kimia kepada staf dalaman dan agensi lain dalam tempoh 7 hari 25 25 100%
9 Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari 28 28 100%
10 Menyiasat dan memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja 22 22 100%
11 Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja  5 5 100%
12 Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam 1 1 100%
13 Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit 183 183 100%

 

 

CetakEmel

Tags Cloud