Persijilan

Persijilan kompetensi dikeluarkan ke atas individu dan firma yang mempunyai kelayakan, pengalaman, kepakaran, dan pengetahuan dalam bidang yang diperlukan oleh akta dan peraturan yang dikuatkuasakan. Bidang kompetensi yang diiktiraf oleh Jabatan adalah seperti yang berikut:


  a. Firma Kompeten

 Maklumat lanjut mengenai firma kompeten.

 Senarai firma kompeten.

 

  b. Orang Yang Kompeten

 Maklumat lanjut mengenai orang yang kompeten.

 Senarai orang yang kompeten.

Cetak