Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi April 2015

pdf  Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi April 2015

{arijdatatable bPaginate="false" asStripClasses="stat_odd,stat_even" bLength="25"}

Bil.Piagam PelangganBil TerimaBil ProsesPeratusan Pencapaian
1
Memproses permohonan kelulusan jentera berperakuan jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:
i.  Dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja
ii. Pengandung tekanan tak berapi dalam tempoh 20 hari bekerja
 
 
40
761
 
 
40
508
 
 
100%
67%
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja

 

163

 

156

 

96%

3 Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 60 hari 13  13  100%
4 Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari 23 23 100%
5 Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari 51 51 100%
6 Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari 20 20 100%
7 Memproses pemohonan baru atau pembaharuan orang yang kompeten bagi menjalankan kerja-kerja Higien Industri dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permohonan lengkap yang diterima 157 157 100%
8 Memberi bantuan input dan kepakaran teknikal dalam bidang pengurusan kimia kepada staf dalaman dan agensi lain dalam tempoh 7 hari 25 25 100%
9 Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari 28 28 100%
10 Menyiasat dan memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja 22 22 100%
11 Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja  5 5 100%
12 Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam 1 1 100%
13 Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit 183 183 100%

{/arijdatatable}

 

 

Cetak