Folder Umum

Toggle Tajuk Muat turun
pdf Guideline For Offshore Floating Facilities (GOFF) Muat turun
pdf Garis Panduan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Aktiviti Rekreasi Air 2020 Muat turun
pdf Garis Panduan Worker Right 2016 Muat turun
pdf Garis Panduan Keselamatan Pengendalian Mesin Rumput 2018 Muat turun
archive Guidelines on Occupational Safety and Health in Construction, Operation and Maintenance of Biogas Plant, 2016 Muat turun
pdf Guidelines in Courier Services Industry, 2015 Muat turun
pdf Guidelines on Contract Management, 2015 Muat turun
pdf Guidelines for the Factories and Machinery (Special Scheme Inspection) (Risk-based Inspection), 2014 Muat turun
pdf Garis Panduan bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Merbahaya, Keracunan Pekerjaan danPenyakit Pekerjaan) Peraturan 2004 (NADOPOD), 2005 Muat turun
pdf Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), 2006 Muat turun