doshheaderbm

Slider

Penaksir Risiko Bising

 • "Menjalankan pemonitoran pendedahan bising"
 • Kelayakan

  Pilihan 1:
  1. Certified Industrial Hygienist yang diiktiraf
  2. Lulus peperiksaan OYK (Bahagian II) yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 2:
  1. Minimum Diploma in Occupational / Industrial Hygiene
  2. Lulus peperiksaan OYK yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 3:
  1. Minimum Diploma in Acoustic Engineering
  2. Lulus peperiksaan OYK yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 4:
  1. Minimum SPM / MCE
  2. Menghadiri kursus Pemonitoran Pendedahan Bising
  3. Lulus peperiksaan OYK yang dikendalikan oleh NIOSH
  4. Minimum 1 tahun pengalaman kerja dalam bidang Pemonitoran Pendedahan Bising
  Prosedur
  • Sekiranya permohonan memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki, pemohon akan didaftarkan sebagai OYK.
  • Tempoh kelulusan adalah 3 tahun.

Cetak Emel