doshheaderbm

Slider

Juruteknik Higien 2

 • "Menjalankan penyiasatan, pemeriksaan atau pengujian sistem kawalan kejuruteraan."
 • Kelayakan

  Pilihan 1:
  1. Hygienist Industri yang diiktiraf
  2. Lulus peperiksaan Juruteknik Higien 2 (Bahagian II) yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 2:
  1. Minimum Diploma Lanjutan Higien Industri / Pekerjaan
  2. Lulus peperiksaan Juruteknik Higien 2 yang dikendalikan oleh NIOSH
  Pilihan 3:
  1. Diploma Kejuruteraan atau Sains Tulen & Sains Gunaan
  2. Menghadiri kursus Juruteknik Higien 2
  3. Lulus peperiksaan Juruteknik Higien 2 yang dikendalikan oleh NIOSH
  4. Minimum 1 tahun pengalaman kerja dalam bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  Prosedur
  • Sekiranya permohonan memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki, pemohon akan dipanggil untuk sesi temuduga (bagi pemohon yang lulus peperiksaan SEBELUM 1 Julai 2010). Setelah lulus temuduga, pemohon akan didaftarkan sebagai HT 2.
  • Bagi pemohon yang lulus peperiksaan SELEPAS 1 Julai 2010, pemohon akan didaftarkan sebagai HT 2 sekiranya permohonan memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki.
  • Tempoh kelulusan adalah 3 tahun.

Tags: Competency, HT2

Cetak Emel