doshheaderbm

Slider

Persijilan

Persijilan kompetensi dikeluarkan ke atas individu dan firma yang mempunyai kelayakan, pengalaman, kepakaran, dan pengetahuan dalam bidang yang diperlukan oleh akta dan peraturan yang dikuatkuasakan. Bidang kompetensi yang diiktiraf oleh Jabatan adalah seperti yang berikut:


  a. Firma Kompeten

 • Pusat pengajar pengendali perancah
 • Pusat pengajar pengendali kren
 • Pusat pengajar pegawai keselamatan dankesihatan
 • Pembuat/pembaik pulih/pemasang bagi pengandung tekanan tak berapi dan dandang
 • Kontraktor gas
 • Pembekal/pembuat lif and eskalator
 • Pembuat mesin angkat
 • Pemasang/perombak kren menara dan mesin angkat
 • Pembuat perancah
 • Badan berkuasa memeriksa
 • Syarikat audiometrik tidak bergerak (klinik)
 • Syarikat audiometrik tidak bergerak (kilang)
 • Makmal
 • Pusat pengajar kualiti udara dalaman

 Maklumat lanjut mengenai firma kompeten.

 Senarai firma kompeten.

 

  b. Orang Yang Kompeten

 • Orang Yang Kompeten Major Hazard
 • Jurutera Stim Gred 1 dan 2
 • Jurutera Enjin Pembakaran Dalam Gred 1dan 2
 • Drebar enjin stim Gred 1 dan 2
 • Drebar Enjin Pembakaran dalam Gred 1 dan2
 • Orang Kompeten Lif
 • Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
 • Pemasang Mesin Angkat penumpang/Kren Menara
 • Pemasang/Perombak Perancah
 • Pengendali Kren
 • Tenaga Pengajar Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan dalam Sektor Binaan
 • Juruteknik Bising
 • Doktor Kesihatan Pekerjaan
 • Pengapit
 • Juruteknik Higien I dan II
 • Pengapit Kualiti Udara Dalaman
 • Penguji Gas Bertauliah

 Maklumat lanjut mengenai orang yang kompeten.

 Senarai orang yang kompeten.

Cetak Emel