Folder Statistik Kemalangan Pekerjaan 2021

Dokumen

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - April 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 1073 muat turun

Muat turun (pdf, 50 KB)

vm_negeri_statistik_kemalangan_042021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Disember 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 236 muat turun

Muat turun (pdf, 412 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_122021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Julai 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 640 muat turun

Muat turun (pdf, 409 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_072021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Jun 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 585 muat turun

Muat turun (pdf, 393 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_062021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Mac 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 1076 muat turun

Muat turun (pdf, 410 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_032021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Mei 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 548 muat turun

Muat turun (pdf, 50 KB)

vm_negeri_statistik_kemalangan_052021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Ogos 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 845 muat turun

Muat turun (pdf, 413 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_082021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - Oktober 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 1589 muat turun

Muat turun (pdf, 408 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_102021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Negeri Januari - September 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 356 muat turun

Muat turun (pdf, 412 KB)

vm_statistik kemalangan negeri_092021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - April 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 886 muat turun

Muat turun (pdf, 50 KB)

vm_sektor_statistik_kemalangan_042021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Disember 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 180 muat turun

Muat turun (pdf, 399 KB)

vm_statistik kemalangan sektor_122021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Julai 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 564 muat turun

Muat turun (pdf, 397 KB)

vm_statistik kemalangan sektor_072021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Jun 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 798 muat turun

Muat turun (pdf, 396 KB)

vm_statistik kemalangan sektor_062021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Mac 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 1220 muat turun

Muat turun (pdf, 411 KB)

vm_statistik kemalangan sektor032021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Mei 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 815 muat turun

Muat turun (pdf, 50 KB)

vm_sektor_statistik_kemalangan_052021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Ogos 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 1650 muat turun

Muat turun (pdf, 399 KB)

vm_statistik kemalangan sektor_082021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - Oktober 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 1034 muat turun

Muat turun (pdf, 393 KB)

vm_statistik kemalangan sektor_102021.pdf

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Januari - September 2021 (Dilaporkan ke JKKP Sahaja) Popular

Oleh 396 muat turun

Muat turun (pdf, 397 KB)

vm_statistik kemalangan sektor_092021.pdf