Slider

Folder Peraturan Di Bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

Dokumen

pdf 00. Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019 Popular

Oleh 16937 muat turun

Muat turun (pdf, 750 KB)

Peraturan-Peraturan KKP (Pendedahan Bising) 2019.pdf

pdf 01. Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 Popular

Oleh 40475 muat turun

Muat turun (pdf, 492 KB)

vm_pua310_2013.pdf

pdf 02. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Popular

Oleh 33887 muat turun

Muat turun (pdf, 499 KB)

vm_pua128_2004.pdf

pdf 03. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 Popular

Oleh 29593 muat turun

Muat turun (pdf, 3.47 MB)

vm_pua131_2000.pdf

pdf 04. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997 Popular

Oleh 35907 muat turun

Muat turun (pdf, 186 KB)

vm_pua315_1997.pdf

archive 05. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Perlabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 (Dibatalkan) Popular

Oleh 6725 muat turun

pdf 06. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996 Popular

Oleh 32053 muat turun

Muat turun (pdf, 186 KB)

vm_pua616_1996.pdf

pdf 07. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996 Popular

Oleh 21138 muat turun

Muat turun (pdf, 121 KB)

vm_pua39_1996.pdf

pdf 08. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan (Pengecualian) 1995 Popular

Oleh 13659 muat turun

Muat turun (pdf, 44 KB)

vm_pua78_1995.pdf