• HUBUNGI KAMI
  • Soalan Lazim
Slider

C) LAPORAN AKTIVITI INDUSTRI (LAI) DAN PELAN KECEMASAN TAPAK (ERP)

Jawapan:

Pihak pepasangan bertanggungjawab untuk menyemak dokumen LAI dan ERP yang disediakan. Walaubagaimanapun, pihak Jabatan berhak merujuk dokumen yang dikemukakan dan meminta maklumat tambahan sekiranya dirasakan dokumen dikemukakan tidak memuaskan.

Jawapan:

Kelewatan penghantaran dokumen LAI dan ERP adalah menjadi kesalahan. Dokumen perlu dihantar dalam tempoh yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, pepasangan yang mempunyai justifikasi tertentu boleh menghantar permohonan pelanjutan tempoh masa secara bertulis untuk dipertimbangkan oleh pihak Jabatan. Jabatan berhak untuk menerima dan menolak permohonan pepasangan.

Jawapan:

Ya. Tarikh luput dokumen ialah tiga (3) tahun dari tarikh akhir berunding dengan Orang Kompeten.