• HUBUNGI KAMI
  • Soalan Lazim
Slider

B) BORANG PEMBERITAHUAN AKTIVITI INDUSTRI (BORANG JKKP 5)

Jawapan:

Borang JKKP 5 perlu dikemukakan kepada JKKP Ibu Pejabat sama ada secara serahan tangan, pos atau emel.

Jawapan:

Helaian Data Keselamatan (SDS) perlu disertakan surat iringan yang menyatakan pepasangan itu adalah diklasifikasi dalam kategori Pepasangan Bahaya Besar (MHI), Pepasangan Bahaya Bukan Besar (NMHI) atau tidak perlu patuh (NTC).

Jawapan:

Ya. Kemukakan semula borang JKKP 5 kepada pihak Jabatan dan nyatakan perubahan tersebut dalam borang bersama-sama Helaian Data Keselamatan (SDS) serta surat iringan yang menyatakan pepasangan itu adalah diklasifikasi dalam kategori Pepasangan Bahaya Besar (MHI), Pepasangan Bahaya Bukan Besar (NMHI) atau tidak perlu patuh (NTC).

Jawapan:

Ya. Penghantaran borang JKKP 5 boleh dihantar melalui sistem MyKKP Jabatan. Kerja-kerja pembangunan modul JKKP 5 dalam sistem MyKKP sedang giat berjalan. Pihak Jabatan akan membuat pemakluman sekiranya borang JKKP 5 boleh dihantar melalui sistem MyKKP.