Hebahan permohonan kelulusan pemasangan Launcher dan receiver di talian paip petroleum

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan kelulusan Launcher dan Receiver yang dipasang pada talian paip petroleum perlu dimohon seperti permohonan kelulusan kebenaran memasang talian paip petroleum iaitu melalui Sistem Kawal urus Dokumen (SKUDv3).

Cetak