• Bahagian Keselamatan Tapak Bina
Slider

Bahagian Keselamatan Tapak Bina

CARTA ORGANISASI

SEKSYEN ANALISIS

 • Menyelaras aktiviti penguatkuasaan tapak bina JKKP Negeri
 • Menyelaras kaedah yang digunakan bagi aktiviti penguatkuasaan tapak bina
 • Menganalisis maklumat/keputusan/maklumbalas daripada penguatkuasaan tapak bina dan operasi tapak bina
 • Mengemas kini statistik dan data tapak bina
 • Mengatur mesyuarat antara Ketua Seksyen Kerja Bina JKKP Negeri setiap 6 bulan
 • Menganjurkan bengkel/kursus pendek kepada pegawai Seksyen Kerja Bina
 • Menganjurkan bengkel/kursus pendek kepada pegawai Seksyen Kerja Bina
 • Mengemaskini data-data berkaitan penguatkuasaan tapak bina dan personnel tapak bina
 • Menganjurkan retreat untuk menyemak semula kaedah/senarai semak yang digunakan untuk aktiviti penguatkuasaan tapak bina
 • Menyediakan latihan kepada pegawai Seksyen Kerja Bina di pejabat negeri
 • Menyelaras operasi tapak bina

SEKSYEN KEJURUTERAAN

 • Melaksanakan dan menyelaras kerja-kerja perancangan projek termasuk kerja-kerja perlantikan perunding, rekabentuk dan penyediaan dokumen tender oleh perunding
 • Memberi khidmat kepakaran kejuruteraan keselamatan pembinaan
 • Membuat kajian terhadap personnel industri pembinaan
 • Mewujudkan kerangka untuk prosidur/panduan untuk kegunaan pegawai-pegawai di Seksyen Kerja Bina di pejabat negeri
 • Menjadi pakar rujuk oleh pegawai-pegawai di Seksyen Kerja Bina di pejabat negeri berkaitan dengan keselamatan pembinaan
 • Membuat penyelidikan kepada jentera yang baru mengikut koda-koda antarabangsa

Cetak Emel