Pengandung Tekanan Tak Berapi

Pengenalan Kepada Pengandung Tekanan Tak Berapi

Dibawah Akta Kilang dan Jentera, 1967, setiap pengandung tekanan tak berapi yang hendak digunakan perlulah mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan (CF) yang sah sebelum dibenarkan untuk beroperasi. Bagi tujuan tersebut, pengandung tekanan tak berapi tersebut perlulah terlebih dahulu memperolehi kelulusan rekabentuk daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Ibupejabat sebelum ia dibina, dipasang, atau digunakan.

Permohonan bagi kelulusan rekabentuk bolehlah dibuat oleh syarikat pembuat, pemasang, pembekal atau pemilik pengandung tekanan tak berapi berkenaan. Bagi pembuat pengandung tekanan tak berapi tempatan, syarikat tersebut perlulah berdaftar sebagai pembuat dengan Jabatan.

Berikut adalah beberapa contoh pengandung tekanan tak berapi yang perlu mendapat kelulusan rekabentuk:
  • Bekas udara
  • Penyucihama
  • Tangki simpanan LPG
  • Penukar haba
  • Pengandung tekanan di loji petro kimia, dsb.

Maklumat-maklumat yang perlu dikemukakan untuk kelulusan rekabentuk pengandung tekanan tak berapi:

pdf  Permohonan Rekabentuk Pengandung Tekanan Tak Berapi (Impot, IDxDP lebih 3000psig-in)

pdf  Permohonan Rekabentuk Pengandung Tekanan Tak Berapi (Impot, IDxDP sama atau kurang 3000psig-in)

pdf  Permohonan Rekabentuk Pengandung Tekanan Tak Berapi (Tempatan)

pdf  Permohonan Rekabentuk Pengandung Tekanan Tak Berapi (Terpakai)

pdf  Contoh bagi Pelan Rekabentuk


Sebarang pertanyaan lain, boleh menghubungi Pegawai Bertugas.

Unit Pengandung Tekanan Tak Berapi,
Bahagian Keselamatan Industri,
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
Aras 3, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Tel: 603-8886 5342
Fax: 603-8889 2349

Cetak